Verschillen tussen mensen bestaan, dat is een natuurlijk verschijnsel.
Als we nieuwsgierig zijn naar datgene wat ons van elkaar onderscheidt, dan krijgen we nieuwe informatie. Als we die benutten, ontstaat er, als vanzelf, synergie.

De meeste mensen zijn jammer genoeg bang voor verschillen en willen ze, door ze niet te erkennen, wegpoetsen.
Angst voor verschillen leidt tot verdediging, strijd, conflicten, eenzaamheid en alles waar we weg van willen blijven.

Als mensen elkaar leren kennen, vinden de meesten de verschillen die er zijn leuk en interessant.
Ze zijn nieuwsgierig naar wat de verschillen zijn, wat ze brengen en wat ze er mee kunnen. Terwijl als zij elkaar langer kennen, ze de ander vaak willen veranderen naar het beeld dat ze voor ogen hebben.Vanzelfsprekend verdwijnen daarmee de nieuwsgierigheid en de interesse om iets met de opbrengst van de verschillen te doen.

Opvallend is dat wat in eerste instantie de ander aantrekkelijk maakte, dan veelal tot irritatie leidt.
Het bijzondere van verschillen is dat er veel kracht in zit. Als wij het onderscheid omarmen, kunnen wij er ons voordeel mee doen.

Verschillen geven ruimte en als wij er bewust mee omgaan, kunnen zij een bijdrage zijn aan het behoud van ieders authenticiteit.