Of kinderen, de buren of je partner is, het is extreem irritant. Je spreekt gewoon Nederlands, bent duidelijk en al helemaal niet achterlijk. Toch kijken ze je aan alsof je van een andere planeet komt en reageren alsof je iets totaal anders hebt gezegd dan je gedaan hebt. Hoe kan dat?

Dat komt omdat je waarschijnlijk helemaal niet duidelijk was. Wat je zei klopte niet met wat je deed of hoe je keek; je interpreteerde, had een oordeel, aanname of eiste. Je hebt verwarring gecreëerd omdat je dingen op elkaar plakte.
Of je hield geen rekening met wat de ander zei, wat die wilde of hoe die zich voelde.

De theorie is simpel.. te simpel voor woorden eigenlijk. Helaas is de praktijk weerbarstig. Weerbarstig omdat je denken, voelen en doen niet op één lijn zijn. En zo weerbarstig dat je misschien wel meer nodig hebt dan onderstaande tips.

De theorie:
Je spreekt en luistert vanuit wezenlijke nieuwsgierigheid.
Kort gezegd betekent het dat je iets wilt bereiken in de relatie en daar het geduld en de energie voor hebt en in de communicatie wilt inzetten.
Je doet je best helder te hebben wat je denkt, voelt en nodig hebt.
Vanzelfsprekend beschouw je de ander als gelijkwaardig.

Een paar tips:
Je spreekt over feiten en scheidt die van je interpretaties of belevingen.
Interpretaties en belevingen zijn prima, als je ze maar als zodanig benoemd.

Je spreekt of je gedachten uit, of je gevoel of je zegt wat je wilt of nodig hebt.
Als je die op elkaar plakt, schep je verwarring.

Je bespreekt je aannames en verwachtingen.
Je zegt dus letterlijk: ik verwacht dat jij…. Of: ik neem aan dat jij….
En vervolgens vraag je altijd of dat voor die ander ook zo is.

Je checkt of de ander je verstaan heeft.
Gewoon door te vragen: wat heb je hiervan begrepen? Of: Wat heb je net gehoord?

Je bent gericht op werkelijk verstaan van de ander en niet om die op z’n woorden te pakken.
Luister naar wat die ander bedoelt, in plaats van naar de letterlijke woorden.

Heb je een vraag? Stellen!
Domme vragen bestaan niet, behalve de vraag de je niet durft te stellen!

En als troost: de meeste mensen zijn meer met zichzelf bezig dan met jou! Ze zijn banger voor hun eigen oordelen dan voor die van jou.

Niet genoeg? Klik hier voor de Transformatie Marathon. In 2 dagen ben je een ander mens!