Reorganiseren schijnt het beste middel te zijn om een crisis te bedwingen, te bezuinigen of energie in een bedrijf te krijgen. Het is in elk geval wat ik overal zie. Volgens mij zijn er ook andere wegen te bewandelen.

Maar goed, je zit midden in een reorganisatie en krijgt dus nieuwe collega’s en/of een nieuwe leidinggevende.
Dan is het niet vanzelfsprekend dat je elkaar vertrouwt. Dat groeit, mits je er je best voor doet. Iets weten over vertrouwen helpt daarbij.

Je wilt vertrouwen hebben IN je collega’s en OP hen kunnen vertrouwen.

Vertrouwen heb je van nature. Je vertrouwt onvoorwaardelijk. Tijdens het opgroeien wordt je wereld steeds complexer. Mede daardoor wordt je onzeker en gaat op zoek naar een balans tussen vertrouwen en een analyse van de risico’s. Dit geldt zowel voor een relatie als voor een situatie.

Noch een mens, noch een situatie is voor 100 procent voorspelbaar. Bij vertrouwen spelen gevoel, welwillendheid, verstand en competenties dan ook een belangrijke rol.

Vertrouwen OP een collega gaat over diens gedrag:
– Capaciteiten: dat wat iemand kan en weet.
– Intenties: dat wat iemand wil.
– Geloofwaardigheid: komt iemand na wat die heeft toegezegd?
– Toewijding: heeft iemand zorg en aandacht en werkt die consciëntieus?
– Resultaten: is de uitkomst zoals verwacht en gepland?

Vertrouwen IN een collega gaat over de mens:
– Identificatie: kun je je herkennen in aspecten van de collega?
– Empathie: kun je je inleven in de collega?
– Altruïsme: heb je iets over voor de collega?
– Integriteit: gedraagt de collega zich vanuit normen en waarden?

Vertrouwen is een menselijke behoefte. Iedereen heeft die.
Om de behoefte te vervullen heb je het nodig om vertrouwen te geven én te krijgen.
Als je vertrouwen waarmaakt, genereer je vertrouwen.
Alle vertrouwen begint bij vertrouwen in en op jezelf!

Bron: https://www.managementboek.nl/boek/9789082253702/huis-van-vertrouwen-marijke-hafkamp