Emotionele check up

Emotionele check up

‘Alle piloten moeten regelmatig een emotionele check krijgen’, hoor ik op de radio. Zeker, en geldt dat ook voor chirurgen en tandartsen? Die hebben allemaal van die enge tangen en messen. En straatwerkers, met die grote drilboren? Mensen die emotioneel schade kunnen...