De langste nacht in de donkere tijd
opening naar het komende licht.

Duisternis van geweld, angst en haat in de wereld
oplichten van hoop en verlangen naar rust en vrede.

Duisternis van niet bewustzijn
gloren van licht van kennis, inzicht en begrip.

Innerlijke duisternis van onverwerkte pijn en verdriet,
ergernissen, boosheid en conflicten.

Licht van vertrouwen, toenadering, afstemmen,
meebuigen, luisteren en meevoelen.

Lichtvolle feestdagen voor jou en je dierbaren,
licht in je hart en denken,
licht in je bewustzijn en
vrede voor iedereen!