Bizar
Als kind was ik verbijsterd toen ik ontdekte dat wat ik dacht en voelde, niet hetzelfde was als wat de mensen om mij heen dachten en voelden. Ik had geleerd dat ik een zelfstandig mens ben, maar nog niet begrepen dat de consequentie daarvan is dat ik eigenlijk altijd iets anders waarneem dan anderen. Ik wist nog niet dat mijn beleving en ervaring niet die van anderen zijn. En ook niet dat, als ik samen met anderen ergens naar kijk of luister, zij toch wat anders zien of horen. Bizar!

Nooit hetzelfde
We hebben allemaal iets anders gezien en gehoord en slaan anders op. Ik maak andere associaties en herinner me de dingen op mijn manier. En de plek waar ik dat doe, is mijn innerlijke wereld. En jij doet het op jouw manier; dat is jouw innerlijke wereld. Daarin verschillen we dus per definitie en daarom is communicatie zo lastig. We hebben het eigenlijk nooit over precies hetzelfde!

Controle
Jouw innerlijke wereld is van jou en niemand kan daar bij. Wat je daar allemaal opgeslagen hebt, is zelfs aan jou grotendeels onbekend. Je onbewuste bevat vele malen meer informatie dan je bewuste.
Dat weet je eigenlijk wel, maar je verlangen naar controle duwt die kennis weg. Jammer, want je hebt je onbewuste vaak nodig.

Oneindig
De opgeslagen informatie bestaat naast je denken en voelen, je emoties en wat je wilt en nodig hebt, ook uit je herinneringen, associaties, verlangens, verwachtingen en aannames. Ook je dromen, fantasieën en wat je gelooft, inclusief je waarden en overtuigingen, hebben er hun plek.
Alles wat je met je zintuigen opneemt, sla je in je innerlijke wereld op. Zowel de opname- als de opslagcapaciteit is vrijwel oneindig. Opnemen en opslaan doe je zowel op bewust als op onbewust niveau. Ook als je wel eens zo moe bent dat je het idee hebt helemaal niets meer te kunnen opnemen, neem je toch het verschil tussen stilte en geluid of licht en donker waar!

Opduiken
De inhoud van je innerlijke wereld is mede bepaald door de plaats op de wereld waar je verwekt en geboren werd. In welke tijd, welk jaargetijde, onder welke omstandigheden, bij welke familie, en in welk gezin, bij welke ouders en in welke cultuur. Ook de plaats in het gezin, het geloof, de overtuigingen en de waarden en normen die er waren, hebben de inhoud van je innerlijke wereld bepaald. Het merendeel van deze zaken heb je in je onbewuste opgeslagen. Heel veel van de informatie kun je opduiken en bewust worden!

Veranderbaar
Het onbewuste deel van je innerlijke wereld bevat ook alle opgenomen en opgeslagen informatie vanaf het moment dat je begonnen bent met waarnemen – en dat is op z’n minst vanaf de conceptie. Toen je klein en jong was, had je nauwelijks invloed op je opname en opslag. Je leerde door de bewegingen en de klanken om je heen na te doen. Je communiceerde zoals de mensen om je heen communiceerden. Je ontdekte dat er verschillen waren en je ging keuzes maken. Geleidelijk aan ontdekte je je autonomie, je vermogen om zelf te bepalen en zelf te beslissen, en je authenticiteit, je eigen denken, voelen en doen. Afhankelijk van je talenten en je mogelijkheden, je voorkeuren, interesses en de keuzes die je maakte in opleiding, werk en relaties, ontwikkelde je je tot de volwassene die je nu bent. Maar gelukkig ligt niets vast. Je kunt veranderen!

Kwaliteit
De kwaliteit van je innerlijke wereld en wat je er mee doet, bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Alle informatie, die je op jouw manier geordend en gerangschikt hebt, bepaalt wat je denkt en voelt. En dat stuurt je handelen. Jij bepaalt wat je erin stopt en daarmee wat eruit komt!