Je bent erbij als een vriend iets denigrerends zegt over zijn vrouw.
Je hoort een collega roddelen over een andere collega.
J
e ziet een getrouwde collega de jonge stagiair seksueel intimideren.
Je ziet op straat een stel kinderen een jongen in het nauw drijven en slaan.
Wat doe je? Wend je je af? Houd je je mond?

Wat doe je eigenlijk als je dat doet? Dan stem je in met wat er gebeurt.
Als je niet reageert, niet je afkeuring uitspreekt, niet handelt, dan geef je diegene die doet wat niet kan en niet mag erkenning en toestemming om er mee door te gaan.
Vraag je af of je dat wilt. Of je wilt meewerken aan het in stand houden van ongewenst gedrag.

Als je je afvraagt hoe je kunt reageren of wat je kunt zeggen zonder de relatie in gevaar te brengen of zelf in gevaar te komen, bel of mail me. Ik deel graag mijn kennis hierover.

Deze boosty riep vragen op: Hoe kun je reageren als er kwaadgesproken wordt over een ander en je hebt daar geen zin in, of in algemene zin negatieve uitspraken pareren? 

Mijn antwoorden:
De basis is je eigen staat van zijn. In wat voor stemming ben je, wat doe en waar ben je. Dat is voor een belangrijk deel bepalend voor jouw reactie.
Daarnaast is jouw reactie afhankelijk van de relatie die je hebt met de spreker.
Heel belangrijk is of je een historie hebt met de spreker of met wat er gezegd wordt. Met historie bedoel ik of je daar opgespaarde ergernis op hebt zitten.
Het laatste meespelende deel is of je wil, tijd en energie hebt om in je reactie te steken.

Ik ga er even vanuit dat je geen angst hebt om je ergens mee te ‘bemoeien’. Is dat wel zo, dan is het goed om daar eerst aandacht aan te besteden.

Een paar standaard mogelijkheden:
– Hé, dat klinkt mij negatief in de oren. Je bedoelt neem ik aan het gedrag van ….. en niet …. zelf. Toch?
– Als jullie praten over …. zonder dat die daarbij is, valt dat bij mij in de categorie roddelen. En dat hoort niet thuis in onze werkcultuur. Willen jullie daarmee stoppen?
– Natuurlijk is hier van alles en nog wat mis. Zeker kunnen dingen beter. Maar alsmaar het negatieve benoemen draagt niet bij aan verandering. Zullen we ideeën verzamelen om veranderingen teweeg te brengen?

Zoals je ziet, is het de bedoeling dat, nadat je gezegd hebt wat je wilde zeggen, je de bal weer bij de ander neerlegt . Belangrijk, anders is het een dienstmededeling en dat roept meestal irritatie op.

Er valt nog veel meer over te zeggen en te ervaren. Leuk om een workshop aan te besteden.
Neem gerust contact op.