De reden
We zijn levende wezens. Dat betekent dat we het natuurlijke instinct hebben om te overleven.
Op elke prikkel wordt gereageerd door ons lichaam. Het ongekend vernuftige systeem dat ons lichaam is, zorgt voor een adequate actie. Bijvoorbeeld dat de benodigde stoffen naar de plek gaan waar dat nodig is. (bloedplaatjes bij een wond om voor stolling te zorgen)

Elk deel van het systeem communiceert met het geheel. Het is een 24/7 proces. Het gaat grotendeels buiten ons bewustzijn om. Daardoor blijven we ademen, ook al stoppen we vaak een aantal seconden door schrik, spanning of angst. Ook krijgen we tijdig een seintje dat het nodig is om te eten en te drinken.

Om ervoor te zorgen dat we die zuurstof, dat eten en drinken ook daadwerkelijk krijgen, hebben we communicatie nodig met de levende wezens in onze omgeving.
We communiceren om onze behoeften vervuld te krijgen.

Taal
In de loop van onze evolutie zijn we gekomen tot spreken en hebben we taal ontwikkeld.
Dat heeft het leven er deels makkelijker op gemaakt, maar vooral ook een stuk complexer en ongemakkelijker.

Want woorden zijn slechts een deel van wat we communiceren. Als een baby honger heeft gaat het huilen om aan te geven dat het honger heeft. Heeft de baby veel honger dan zal die harder gaan huilen. Als een volwassene gehoord wil worden maar het idee heeft dat dat niet gebeurt, gaat die harder spreken, meer gebaren maken en/of andere dingen doen om wel die aandacht te krijgen.

De manier waarop we een woord uitspreken, de klank, wordt bepaald door de intentie die we hebben. Die klank kan onbewust tot stand komen, we doen het vaak ook bewust. Bijvoorbeeld door er zachtheid in aan te brengen om de ander van onze goede bedoelingen te overtuigen.
Onze intentie bepaalt onze verbale en non-verbale communicatie.

Cultuur
De cultuur waarin we opgroeien is bepalend voor onze communicatie. De betekenis die we geven aan woorden en gebaren kleurt de interpretatie van de communicatie.

Een woord in de ene taal is slechts de aanduiding van iets, in een andere een scheldwoord. Wat voor de een slechts een scheldwoord is, is voor de ander een ernstige belediging.

De verschillen in culturen liggen ook heel dichtbij. De ene of andere stad, wijk en zelfs school in een stad hebben cultuurverschillen. Of nog dichterbij: het ene bedrijf, afdeling of gezin. Bij de ene cultuur horen of er herkenbaar toe behoren creëert groepsvorming met alle consequenties van dien.
De cultuur waarin je opgroeit is moeilijk kwijt te raken en je neemt die overal mee naar toe.
Cultuurverschillen zorgen voor erbij horen of buitengesloten worden.

Onbegrip, ergernis en conflicten
Cultuurverschillen zorgen voor verschillen in de communicatie. Die verschillen op hun beurt zorgen voor verwarring en misverstanden, die weer leiden tot ergernis en conflicten.
Als onbegrip de boventoon voert, wordt de communicatie agressief of wordt verbroken.
Agressieve en verbroken communicatie zorgen dagelijks in elke relatie voor pijn en schade aan de relatie.

Wanneer je de psychologische werking van communicatie kent, kunt je bijna altijd en overal blijven communiceren op een manier die oplevert.
Nieuwsgierig? Kom ontdekken en je voordeel halen.