Collegiaal managen – sturen bij weerstand en conflicten

“Ik wil naar een training waar ik leer omgaan met weerstand en conflicten in mijn werk.”

Voor wie?
Voor professionals en leidinggevenden die
– een positieve bijdrage willen leveren aan de collegiale samenwerking en de werksfeer
– een sleutelrol willen vervullen binnen een team
– een team willen laten optimaliseren
– willen bijdragen aan het bewegen en groeien van collega’s.

Resultaat na de training
* Je onderkent de weerstand van anderen.
* Je kunt de communicatie sturen waardoor dreigende conflicten bespreekbare verschillen worden.
* Je maakt de weerstand zo bespreekbaar dat je stuurt naar constructieve samenwerking.
* Je beïnvloedt direct de persoonlijke verhoudingen en de werksfeer op een positieve manier.
* Je onderkent in een vroeg stadium conflicten tussen collega’s
* Je kent diverse manieren om deze conflicten te managen.
* Je voorkomt het groeien van een conflict en daaruit voortvloeiende escalaties.

Programma
Het programma bestaat uit 6 bijeenkomsten verspreid over 6 maanden.
De tijden zijn van 09.30 tot 13.00 uur.

We werken op basis van de ingebrachte casuïstiek, vragen en wensen. We behandelen de theorie en praktijk van weerstand, obstructie, overdracht/tegenoverdracht, boosheid, conflicten, communicatiestijlen, zintuiglijke voorkeurskanalen, emoties en sturingstechnieken.

De opdrachten doe je samen met iemand anders tussen de bijeenkomsten in en voor een deel tijdens je werk.

De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.

Voorbereiding
Je formuleert een eigen leerdoel, bestudeert het handboek ‘De kunst van communiceren’ en leest ‘Van kramp naar kracht, model voor Persoonlijke Autonomie’. Beide boeken ontvang je na inschrijving.

Investering
€ 2.250,- (btw-vrij), inclusief materialen, koffie en thee.

Data
Vrijdag: 1 oktober, 2 november, 14 december 2018
18 januari, 15 februari, 29 maart 2019