Op één lijn – teamtraining

“Ik wil dat ons team zich ontwikkelt en tegelijkertijd wil ik zelf ook groeien. Ik wil de gezamenlijke en individuele effectiviteit omhoog hebben. Ik heb vertrouwen in mijn eigen leervermogen en in die van mijn collega’s. Ik maak graag gebruik van de synergie die in een groep kan ontstaan.”

Hoe krijg je dat voor elkaar?
Door met elkaar naar patronen te kijken en die te doorbreken. Door te benoemen en uit te spreken wat nodig is om met elkaar nieuwe, effectievere en plezierigere patronen te creëren. Door eenheid te bewerkstelligen in denken en handelen. Door elkaars gevoelens en belemmeringen te kennen en te respecteren. We gebruiken hier het model voor Persoonlijke Autonomie en Geweldloze Communicatie voor.

Resultaat na de training
*
Je voelt je krachtig en ervaart de kracht van de anderen.
* Belemmerende patronen zijn opgeheven.
* Belemmerende issues zijn uitgesproken en opgelost.
* Synergie in de groep.
* Je communiceert op een heldere en doelgerichte manier met elkaar.

Programma
Drie keer een dagdeel in periode van maximaal 8 weken. Data in onderling overleg.

Voorbereiding
Na inschrijving ontvangen alle deelnemers een boek over het model voor Persoonlijke Autonomie en het handboek
‘De kunst van communiceren’. Voor aanvang van de training heb je het boek gelezen en het handboek goed doorgenomen.

Investering
€ 2.050,- voor 2 – 6 deelnemers
€ 3.000,- voor 7 – 10 deelnemers
€ 3.200,- voor 11 – 16 deelnemers