Collegiaal managen – sturen bij weerstand en conflicten

“Ik wil medewerk(st)ers en leidinggevenden naar een training kunnen laten gaat waar zij leren omgaan met weerstand en conflicten in hun werk.”

Voor wie?
Voor professionals en leidinggevenden die
– een positieve bijdrage willen leveren aan de collegiale samenwerking en de werksfeer
– een sleutelrol willen vervullen binnen een team
– een team willen laten optimaliseren
– willen bijdragen aan het bewegen en groeien van collega’s.

Resultaat na de training
* Je onderkent de weerstand van anderen.
* Je kunt de communicatie sturen waardoor dreigende conflicten bespreekbare verschillen worden.
* Je maakt de weerstand zo bespreekbaar dat je stuurt naar constructieve samenwerking.
* Je beïnvloedt direct de persoonlijke verhoudingen en de werksfeer op een positieve manier.
* Je onderkent in een vroeg stadium conflicten tussen collega’s
* Je kent diverse manieren om deze conflicten te managen.
* Je voorkomt het groeien van een conflict en daaruit voortvloeiende escalaties.

Programma
Het programma bestaat uit 6 bijeenkomsten verspreid over 6 maanden.
De tijden zijn van 09.30 tot 13.00 uur.

We werken op basis van de ingebrachte casuïstiek, vragen en wensen. We behandelen de theorie en praktijk van weerstand, obstructie, overdracht/tegenoverdracht, boosheid, conflicten, communicatiestijlen, zintuiglijke voorkeurskanalen, emoties en sturingstechnieken.

De opdrachten doe je samen met iemand anders tussen de bijeenkomsten in en voor een deel tijdens je werk.

De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.

Voorbereiding
Je formuleert een eigen leerdoel, bestudeert het handboek ‘De kunst van communiceren’ en leest ‘Van kramp naar kracht, model voor Persoonlijke Autonomie’. Beide boeken ontvang je na inschrijving.

Investering
€ 2.250,- (btw-vrij), inclusief materialen, koffie en thee.

Data
Vrijdag: 1 oktober, 2 november, 14 december 2018
18 januari, 15 februari, 29 maart 2019